รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-04

งานออกแบบกราฟิกประกอบวีดีโอของทาง ebay ให้ความรู้ด้านการใช้งาน Item Specific โดย Mr.Mee Studio ได้เข้ามาทำกราฟิก และ navigator เว็บไซต์เพิ่มเติมให้กับตัววิดิโอเพื่อช่วยเติมเต็มเนื้อหา เรื่องราวภายในวิดีโอให้สมบูรณ์และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น