สื่อแอนิเมชั่นกึ่งอินโฟกราฟิก ให้ข้อมูลข้อควรปฏิบัติตนในการเข้าวัด ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Published

June 16, 2015

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved