แอนิเมชั่นกึ่งอินโฟกราฟิก ของผลิตภัณฑ์ BIOVEGGIE ผักอัดเม็ด ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ว่ามีที่มาอย่างไร คืออะไร ผลิตจากอะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง ตัวคลิปใช้ระยะเวลาในการเล่าข้อมูลไม่นานแค่เพียงหนึ่งนาทีครึ่ง ก็สามารถเล่าข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่าย

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-01

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-03

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-04

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-02

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-05

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

Published

June 6, 2017

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)

Line Chat

Copyright 2023 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved