แอนิเมชั่นกึ่งอินโฟกราฟิก ของผลิตภัณฑ์ BIOVEGGIE ผักอัดเม็ด ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ว่ามีที่มาอย่างไร คืออะไร ผลิตจากอะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง ตัวคลิปใช้ระยะเวลาในการเล่าข้อมูลไม่นานแค่เพียงหนึ่งนาทีครึ่ง ก็สามารถเล่าข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่าย

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-01

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-03

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-04

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-02

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-05

แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: