รับทำแอนิเมชั่น-Bioveggie-01

แอนิเมชั่นกึ่งอินโฟกราฟิก BIOVEGGIE ผักอัดเม็ด ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ว่ามีที่มาอย่างไร คืออะไร ผลิตจากอะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง