สื่อแอนิเมชั่น ของ Fafa Greenpack ผลิตขึ้นเพื่อให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแนวใหม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่มีสารก่อมะเร็ง เข้าไมโครเวฟและแช่แข็งได้ ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและรู้จัก เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูนที่ทาง Mr.Mee Studio ผลิตขึ้นมาใหม่ให้กับทาง Fafa Greenpack

ss31ss29.

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: