สื่อแอนิเมชั่น ของ Fafa Greenpack ผลิตขึ้นเพื่อให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแนวใหม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่มีสารก่อมะเร็ง เข้าไมโครเวฟและแช่แข็งได้ ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและรู้จัก เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูนที่ทาง Mr.Mee Studio ผลิตขึ้นมาใหม่ให้กับทาง Fafa Greenpack

ss31ss29.

Published

July 24, 2015

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved