อินโฟกราฟิกที่พูดถึงความต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา โดย IDP ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อในต่างประเทศ โดยใช้อินโฟกราฟิกในการให้ข้อมูลความรู้ในการเรียนต่อกับผู้ที่สนใจ และเข้าปรึกษากับทาง IDP โดยเล่าเรื่องผ่านภาพการ์ตูนให้เข้าใจง่าย และเพลิดเพลิน สามารถรับชมตอนต่างๆได้ใน Youtube ของ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-05

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-01

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-02

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-03

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-04

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

 

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: