อินโฟกราฟิกที่พูดถึงความต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา โดย IDP ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อในต่างประเทศ โดยใช้อินโฟกราฟิกในการให้ข้อมูลความรู้ในการเรียนต่อกับผู้ที่สนใจ และเข้าปรึกษากับทาง IDP โดยเล่าเรื่องผ่านภาพการ์ตูนให้เข้าใจง่าย และเพลิดเพลิน สามารถรับชมตอนต่างๆได้ใน Youtube ของ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-05

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-01

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-02

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-03

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-04

อินโฟกราฟิก เรียนต่อต่างประเทศกับ IDP

 

Published

June 6, 2017

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)

Line Chat

Copyright 2023 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved