อินโฟกราฟิก-เรียนต่อต่างประเทศ-IDP-05

อินโฟกราฟิกเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา โดย IDP ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อในต่างประเทศ โดยใช้อินโฟกราฟิกในการให้ข้อมูลความรู้ในการเรียนต่อกับผู้ที่สนใจ และเข้าปรึกษากับทาง IDP