โฆษณาออนไลน์ของ MAYBELLINE NEWYORK ประเทศไทย ในรูปแบบภาพ GIF ซึ่งเป็นแนวทางการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้ในการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ใช้การนำเสนอสินค้าด้วยกราฟิกและโมชั่น

รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-01

โฆษณา MAYBELLINE NEWYORK ในรูปแบบภาพ GIF

รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-02

โฆษณา MAYBELLINE NEWYORK ในรูปแบบภาพ GIF

รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-03

โฆษณา MAYBELLINE NEWYORK ในรูปแบบภาพ GIF

รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-04

โฆษณา MAYBELLINE NEWYORK ในรูปแบบภาพ GIF

Published

June 6, 2017

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)

Line Chat

Copyright 2023 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved