โฆษณาออนไลน์ของ MAYBELLINE NEWYORK ประเทศไทย ในรูปแบบภาพ GIF ซึ่งเป็นแนวทางการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้ในการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ใช้การนำเสนอสินค้าด้วยกราฟิกและโมชั่น

รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-01

โฆษณา MAYBELLINE NEWYORK ในรูปแบบภาพ GIF

รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-02

โฆษณา MAYBELLINE NEWYORK ในรูปแบบภาพ GIF

รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-03

โฆษณา MAYBELLINE NEWYORK ในรูปแบบภาพ GIF

รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-04

โฆษณา MAYBELLINE NEWYORK ในรูปแบบภาพ GIF

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: