รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-01

โฆษณาออนไลน์ของ MAYBELLINE NEWYORK ประเทศไทย ในรูปแบบภาพ GIF ใช้การนำเสนอสินค้าด้วยกราฟิกและโมชั่น