รับทำโฆษณา-MAYBELLINE NEWYORK-02

โฆษณาออนไลน์ของ MAYBELLINE NEWYORK ประเทศไทย ในรูปแบบภาพ GIF ใช้การนำเสนอสินค้าด้วยกราฟิกและโมชั่น