แอนิเมชั่นซีรีย์ชุด “จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร” โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เป็นแอนิเมชั่นสั้นประกอบกับอินโฟกราฟิกที่มีด้วยกันทั้งหมด 5 ตอน โดยเล่าเรื่องของเจ้าจุลินทรีย์วายร้ายต่างๆ ที่ส่งผลต่อผู้บริโภคอาหาร

โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการด้านอาหารให้ระมัดระวังการปรุง และผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เรื่องราวนำเสนอผ่านตัวการ์ตูนมาสคอตน้องอ.ย.และแบคทีเรียวายร้าย เพื่อความสนุกสนาน เข้าใจง่าย และช่วยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

แอนิเมชั่น-จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร-อ.ย.-04

แอนิเมชั่น ชุดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดย อ.ย.

แอนิเมชั่น-จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร-อ.ย.-05

แอนิเมชั่น ชุดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดย อ.ย.

แอนิเมชั่น-จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร-อ.ย.-03

แอนิเมชั่น ชุดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดย อ.ย.

แอนิเมชั่น-จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร-อ.ย.-02

แอนิเมชั่น ชุดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดย อ.ย.

แอนิเมชั่น-จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร-อ.ย.-01

แอนิเมชั่น ชุดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดย อ.ย.

อนิเมชั่นชุดนี้เป็นแอนิเมชั่นซีรีย์ที่ใช้ภายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร หากสนใจผลงานของเราสามารถพูดคุยและติดต่อดูตัวอย่างผลงานกับทาง Mr.Mee Studio ได้เลยครับ

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: