แอนิเมชั่น-จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร-อ.ย.-02

แอนิเมชั่นซีรีย์ชุด "จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร" โดย อ.ย. เป็นแอนิเมชั่นสั้นประกอบกับอินโฟกราฟิกทั้งหมด 5 ตอนโดยเล่าเรื่องของเจ้าจุลินทรีย์วายร้ายต่างๆ ที่ส่งผลต่อผู้บริโภคอาหาร โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการด้านอาหารให้ระมัดระวังการปรุง และผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ นำเสนอผ่านตัวการ์ตูนมาสคอต เพื่อความสนุกสนาน เข้าใจง่าย และช่วยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง