สื่อแอนิเมชั่นกึ่งอินโฟกราฟิก ของโรงพยาบาลรามคำแหง ผลิตขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ช่วยให้ผู้ป่วยและคนรอบข้างเข้าใจถึงสาเหตุและอาการของโรค รวมถึงวิธีการป้องกันและดูแลรักษา เล่าเรื่องผ่านภาพการ์ตูนที่ช่วยให้ข้อมูลที่ดูเข้าใจยาก น่ากลัว ให้ดูง่ายขึ้นและไม่น่ากลัวจนเกินไป

Link Video : https://goo.gl/mK3xXwss24ss28

ss27ss26ss25

 

Published

August 22, 2015

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved