สื่อโฆษณาแอนิเมชั่นของ ผลิตภัณฑ์ซีเกิลจากสาหร่ายเถ้าแก่น้อย เพื่อใช้สำหรับโฆษณาบนสื่อโซเซียล โดยภายในแอนิเมชั่น ทาง Mr.Mee Studio ได้ออกแบบและผลิตตัวการ์ตูนเพื่อนำมาใช้ในแอนิเมชั่นโดยเฉพาะ

Seagle_Clip02_SC001Seagle_Clip01_SC007-01Seagle_Clip01_SC002-01Seagle_Clip01_SC010-01

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: