สื่อแอนิเมชั่น สำหรับให้ข้อมูลความรู้ภายในองค์กรของ Thai Union มีด้วยกันทั้งหมด 5 ตอน โดยมีตัวการ์ตูนหลักที่ทาง Mr.Mee Studio ออกแบบและผลิตขึ้นมาใช้ในสื่อโดยเฉพาะ

Published

June 6, 2017

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)

Line Chat

Copyright 2023 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved