MEE Share

เรื่องราว และ สาระดีๆ ที่ Mr.Mee อยากแบ่งปัน

รับทำสื่อการสอน-Mr.Mee Studio-171-01

สื่อการสอนกับบทบาทของครู

ในปัจจุบันด้วยความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาในหลายๆด้าน หลายๆทาง ทำให้ทั้งผู้เรียน ผู้สอน รวมถึงผู้รับทำสื่อการสอนและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ต่างๆต้องมีการปรับตัวกัน โดยเฉพาะกับบทบาทของครูด้วยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆไปด้วย

รับทำสื่อการสอน-Mr.Mee Studio-168-01

สื่อการสอนที่ดีเป็นอย่างไร

นักออกแบบที่รับทำสื่อการสอนรวมถึงผู้ที่จะนำสื่อการสอนไปใช้ในการเรียนการสอน ควรรู้วิธีการพิจารณาสื่อการสอนที่ดีอย่างพอสังเขปเอาไว้ เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอน วันนี้เราจึงมีบทความเกี่ยวกับการพิจารณาว่าสื่อการสอนที่ดีเป็นอย่างไรมาฝากกัน

รับทำสื่อการสอน-Mr.Mee Studio-179-01

การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกกับสื่อการสอน

สื่อการสอนเป็นสื่อที่นำมาช่วยให้การเรียนการสอนดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ปัจจุบันนั้นผู้รับทำสื่อการสอนจำนวนมากได้เริ่มมีการพัฒนาเอารูปแบบสื่ออย่างอินโฟกราฟิกเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อการสอนกันมากขึ้น

รับทำสื่อการสอน-Mr.Mee Studio-176

คุณค่าของสื่อการสอน

ในปัจจุบันนั้นมีผู้รับทำสื่อการสอนมากมายเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยรูปแบบที่มีการรับทำสื่อการสอนก็มีหลากหลายด้วยกันอย่างเช่น

รับทำสื่อการสอน-169

สื่อการสอนมีข้อดีอย่างไร

            ในปัจจุบันนั้นมีผู้รับทำสื่อการสอนมากมายเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยรูปแบบที่มีการรับทำสื่อการสอนก็มีหลากหลายด้วยอย่างเช่น สื่อวีดีโอ แอพพลิเคชั่น แอนิเมชั่น หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าสื่อการสอนนั้นมีข้อดีอย่างไร ทำไมถึงเข้ามามีบทบาทในการสอนมากขึ้นเรื่อยๆ

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved