Infographic ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงกว้าง นิยมใช้ในสื่อที่มีข้อมูลจำนวนมากและเข้าใจได้ยาก เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยย่อข้อมูลและใช้ Graphic หรือการ์ตูนมาทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น