August 6, 2017 0

มาสคอต (mascot) ช่วยสร้างภาพจำของแบรนด์ สิ่งที่ควรรู้ก่อนจ้างบริษัทรับผลิตการ์ตูน

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมปัจจุบันมีบริษัทที่รับผลิตการ์ตูนเพื่อนำมาสร้างเป็นมาสคอต (mascot) กันมากขึ้น ซึ่งที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมาสคอตเป็นตัวการ์ตูนที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับแบรนด์