infographic-Mr.Mee Studio-182-01

แทบเป็นเรื่องที่ปฎิเสธไม่ได้เลย ว่าโดยมากคนส่วนใหญ่เวลาอ่านอะไรที่มีตัวอักษรมากๆ จะเกิดอาการเบื่อ และมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและยากมากยิ่งขึ้นเมื่อจะต้องอ่านข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือค่าสถิติจำนวนมากๆ ซึ่งก็มีวิธีการแก้ปัญหานี้ได้ไม่ยากก็คือ การใช้ภาพประกอบ กราฟหรือแผนภูมิ มาย่อยข้อมูลของเราให้ดูสวยงาม น่าอ่านมากยิ่งขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่า infographic นั่นเอง