อนิเมชั่น Company Profile GLi

Published

August 20, 2021

Categories

Share MEE

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation โดย บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

ผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และนำเสนอภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัท

นำเสนอด้วย 2d Animation หรืออนิเมชั่น 2 มิติ สไตล์ญี่ปุ่นที่ดูทันสมัย

ตามความต้องการ จินตนาการ และวิสัยทัศน์ของทางบริษัทเจ้าของผลงาน

Mr.Mee Studio ร่วมสานความต้องการ ออกแบบตั้งแต่ Character Design ของตัวผลิตภัณฑ์/บริการ

เราวางเนื้อเรื่อง วาดภาพ จนจบกระบวนการอนิเมชั่น คอมโพสิท และตัดต่อ

รวมถึงดนตรีประกอบที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษ เพื่อคลิปนำเสนอชิ้นนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่น Company Profile GLi Grandline Innovation

 

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: