ของเด็ก : Toys

Published

June 21, 2014

Share MEE

สื่อแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก ของ Museum Siam ใช้เปิดในนิทรรศการของเล่นไทย โดยนำตัวการ์ตูนของ Museum Siam มาทำให้มีชีวิตชีวา และให้ความรู้กับเด็ก ๆเรื่องของเล่นไทย ๆ ที่หลายอันอาจยังไม่รู้จักกันมากนัก

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: