แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-195-01

CG ย่อมาจาก Computer generated หรือที่คนทั่วไปเข้าใจว่า Computer graphic ความหมายก็คล้ายๆกันคือภาพหรืออะไรก็ตามที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมา หากจะถามว่าแอนิเมชั่นเกี่ยวอย่างไรกับ CG? แอนิเมชั่นถือว่าเป็นแขนงหนึ่งของ CG ก็ว่าได้ เพราะ CG นั้นครอบคลุมทั้งหมดที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาแต่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมทางฝั่งหนังมากกว่าสำหรับคำนี้ ส่วน CG จะมีประเภทงานอย่างไรบ้างมาเริ่มดูกัน